Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας

Cookies

Δύο βασικά cookies χρησιμοποιούνται απ' αυτόν τον ιστοχώρο.

Το πιο βασικό είναι το cookie συνεδρίας, που συνήθως καλείται MoodleSession. Πρέπει να επιτρέψετε σ' αυτό το cookie να παρέχει στον περιηγητή σας συνοχή και να διατηρεί τη σύνδεσή σας από σελίδα σε σελίδα. Όταν αποσυνδέεστε ή κλείνετε τον περιηγητή αυτό καταστρέφεται (και από τον περιηγητή και από τον εξυπηρετητή).

Το άλλο cookie υπάρχει απλά για ευκολία, συνήθως ονομάζεται MOODLEID. Απλώς θυμάται το δικό σας όνομα χρήστη όταν είστε μέσα στον περιηγητή. Αυτό σημαίνει πως όταν επιστρέφετε σ' αυτόν τον ιστοχώρο, το πεδίο με το όνομα χρήστη στη σελίδα σύνδεσης θα είναι ήδη συμπληρωμένο. Είναι ασφαλέστερο να αρνηθείτε αυτό το cookie - απλώς θα πρέπει να ξαναπληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη κάθε φορά που συνδέεστε.

Τέλος, υπάρχει και το cookie ROUTEID που σχετίζεται με τον εξυπηρετητή της υποδομής που έχει συνδεθεί ο χρήστης. Η κατανομή των χρηστών γίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εξυπηρετητών και το cookie αυτό χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται η υψηλή απόδοση και σταθερότητα του συστήματος.